INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK
Cvičitel trénuje pouze jednu dvojici jezdce a koně na jízdárně. Jedná se o intenzivní přípravu jezdce. V začátcích výcviku kombinujeme samostatné vedení koně jezdcem s prací na lonži. Dbáme na precizní nastavení sedu a rovnováhy jezdce a základy drezurního ježdění nezbytnými pro skokový trénink. Individuální trénink doporučujeme pro ambiciózní jezdce, kteří chtějí rychle dosáhnout dobré jezdecké kondice a směřují ke sportovní úrovni.

Výcviková hodina trvá 45 - 60 minut, dle náročnosti tréninku.